Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Basın duyurusu: Seçim kanunu taslağı

Basına ve kamuoyuna!Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Kanunu taslağının muhtarlar ile ilgili 12. Maddesi ve gerekçesi; tarafımızca kabul edilemez olup, ilgili komisyon nezdinde girişimlerde bulunulmuş, taslakta gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiş muhalefet şehrimiz iletilmiştir.Söz konusu taslakta yer alan seçim kazanan muhtarın seçilme yeterliliğini 1 ay içinde ispat etmesi ifadesi yerine seçime katılmak isteyen muhtar adaylarının ilgili seçim kuruluna seçilme yeterliliği ile ilgili evrakları sunup onaylanması halinde seçime katılmasının yolunun açılması şeklinde düzenlenmesi çok daha uygun olacaktır. Mevcut haliyle yasalaşması seçimi kazanan ancak seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için mazbatasını alamayan muhtar açısından onur kırıcı olacaktır, bu yanlışın düzeltilmesini talep ediyoruz. Seçim Kanunu taslağının 12. Maddesi ve gerekçesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. “MADDE 12- 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.”Seçim sonucuna göre, ilk sırada yer alan muhtar adayı seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç bir ay içinde belgelendirmesi halinde kendisine seçim kazandığına dair ilçe seçim kurulunca Mazbata verilir. Aksi halde ikinciye, daha sonra üçüncüye ve nihayet seçilme ehliyetine sahip aday bulunana kadar bu işlem yapılır. İlçe Seçim kurulunun bu hususta vermiş olduğu kararlara karşı iki gün içerisinde İl Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. İl Seçim Kurulunun vermiş olduğu kararlar kesindir”Kararın gerekçesi;”12-Madde ile 2972 sayılı kanunun 32 inci maddesine fıkra eklenmektedir. Düzenleme ile ekseriyet sistemine göre seçilen muhtarın seçilme yeterliliğine sahip olduğunu bir ay içerisinde belgelendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kendisinden sonra gelen seçilme ehliyetine sahip muhtar adayına İlçe Seçim Kurulunca Mazbata verilecektir. Böylelikle muhtarlığı kazanan adayın kısa sürede kesinleşmesi ile seçim yapılan bölgede yaşanan sosyal sorunların ve siyasal belirsizliklerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir”Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk