Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU 2. KONGRESİNİ YAPTI

TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU 2. KONGRESİNİ YAPTI

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 2. Olağan genel kurulu yapıldı. Genel Başkanlığa tekrar Hüseyin Akdeniz seçildi.

Ulus 100. Yıl Çarşısı Eski İl Genel Meclisi Salonunda yapılan 2. Olağan Genel Kurulunun  Divan Başkanlığıı Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, Katip Üyeliklerini Ordu Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Lilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer yaptı.

Toplantıya  Adalet ve kalkınma Partisi  Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık, Teşkilat Başkanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adalet ve kalkınma Partisi Trabzon Milletvekilleri Muammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Cumhuriyet Halk partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Ankara il Başkanı Adnan Keskin, İlçe Başkanı Selçık Dereli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muhtarlar Birliği Başkanı Mustafa Yeşilleme ve yönetim kurulu ve Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen muhtarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hüseyin Akdeniz, Muhtarların sorunlarını dile getirerek ’’sorunların çözüm yeri meclistir’’dedi. Akdeniz konuşmasında şunları ifade etti:’’ 186 yıl önce kurulan, Türk demokrasinin iki ana unsuru merkezi yönetim ve yerinden yönetim birimlerinin en küçüğü olan Muhtarlık Teşkilatının daha çağdaş, halkın sorunlarına daha duyarlı ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla daha çok istişare halinde gelişmesine olan katkımız hızla devam etmektedir. Muhtar bu ülkede demokrasinin kılcal damarıdır. Muhtarları seçen halkımız ayrı ayrı siyasi fikirlere oy vermiş, toplamı birleşmiş seçeceği muhtarın şahsına oy vermiştir. O nedenle bağımsız seçilen en uçtaki yegane temsilci muhtardır.

Teşkilatlarda paylaşmak esastır. İyi bir teşkilat iyi bir örğütlenme yoluyla yürütülür. Ben deniz dahil hiçbir üyemiz, konfederasyonumuzun üstünde değildir. Türkiye muhtarlar konfederasyonu kurumsal kimliğini tamamlamıştır. Bu kimlik, geleceğin muhtarlarını kararlılıkla hazırlayacaktır.Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 2012 yılına kurulan bugün itibariyle bünyesinde 11 federasyon, 240 dernek ve 32.000 üyesiyle büyüyerek yoluna devam etmektedir. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu bu teşkilatın en üst çatısını oluşturmaktadır. Yani muhtar camiasının en büyük sivil toplum örgütüdür.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kuruluşunun on yedinci ayında  İçişleri Bakanlığından ‘’Türkiye’’ kelimesi alarak kısa bir zamanda Türkiye’deki kamu, kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin içinde yerini almıştır. Bizlere destek olan tüm siyasilerimize teşekkür ediyorum. Aynı zaman da bu süreçte gece – gündüz demeden, yağmur – çamur demeden şahsımla birlikte yol yürüyen  tüm kurul üyelerimize sonsuz teşekkür ediyor, kendilerini yürekten kutluyorum.

Muhtarlarımız bugün içinden çıkalamaz hale gelen bir çok sorun ile karşı karşıyadır. Halen muhtarlarımız görevlerini 1924 yılında çıkmış 442 sayılı köy kanunu ve 1944 yılında çıkmış mahalle kanunu esaslarına göre yürütmektedirler. Oysa ki 91 yıl önce çıkarılan köy kanunu bugün kü köylerimizin gerçek sorunlarıyla örtüşmemektedir. Yine 71 yıl önce çıkarılan mahalle kanunun da kalan görevler bugün itibariyle sadece 5 maddeye düşmüştür. O yıllardan günümüze tek değişmeyen kanun bu iki kanundur. 1945’de çıkarılan mahalle muhtarlığı yönetmeliğinde mahalle muhtarının hala 4 yılda bir seçileceği yazmaktadır. Oysaki bizler 1984 yılından bu yana beş yılda bir seçilmekteyiz.

Bununla birlikte 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir yasasıyla birlikte özellikle kırsal mahalle muhtarlarımızın köy tüzel kişilikleri kaldırılmış,  adeta muhtarlarımız görevsiz ve işlevsiz hale getirilmiştir.  Aslında halkın katılımının daha iyi sağlanması için çıkarılan Büyükşehir yasası vatandaş ile yerel yönetimler arasındaki uçurumu daha da büyütmüş, hatta ilçe belediyelerinin görev alanlarını daraltan bir anlayışa doğru yelken aldığı yaptığımız alan çalışmalarında görülmektedir.  Büyükşehir yasasında mutlaka yeni bir düzenlemeye gidilmeli ve muhtarlarımıza yeni görev alanları yaratılmalıdır.

Yine bu anlamda buradan düzenlenmesini istediğimiz sorunlarımızı kamuoyu  ve siyasilerimizle  paylaşmak isterim.

1-2972 sayılı kanunun 31.maddesi  değiştirilerek  muhtarlık seçimlerine Adaylık başvurusu usulü getirilmeli, öğrenim durumu yükseltilmeli, müracatlar iyi hal kağıdı ile yapılmalı ve muhtarlarımızın bağımsız seçilmiş kimlikleri mutlaka korunmalıdır.

2-Muhtarların, Belediye sınırları içinde aralarında seçecekleri bir muhtarı Belediye Encümeninde bağımsız üye olarak temsil edilmesidir. (KÖYDES  gibi)

3- Muhtarın mahalleyi ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılmalı  ve oy hakkı tanınmalıdır. (Belediye Emlak Komisyonunda olduğu gibi)

4- 5393 Sayılı Belediye kanunun 9. Maddesinin 2. Bendinde bulunan görevlerin içeriğinin yönetmelik ile düzenlenmelidir. (Md 9-2 Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, Mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğerkurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/15 md.) Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz)

5- 5393 Sayılı Belediye kanunun  9. Maddesinin 3. bendi değiştirilmeli ve (Bütçe imkanları ölçüsünde) terimin kanundan çıkarılarak, ayni yardım kelimesine ek ‘’nakdi yardım’’kelimesi eklenmelidir,

6-Muhtarlıklar, 5393 Sayılı Belediye kanunun 75. Maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından sayılmalıdır.

7- Muhtar evlerinin Belediyeler ve köy konaklarının İl özel idaresi tarafından yapılmalıdır. Burada hemen şunu belirteyim Muhtar evlerini yapan tüm belediye başkanlarımıza arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum,

8-Muhtarın izin hakkının düzenlenmelidir.

9-Görevden uzaklaştırılan muhtarımızın idari dava açma hakkı yolu açılımalıdır.

10- Muhtarlık Teşkiltı 19 Ekim 1829’da kurulmuştur. Dolayısıyla muhtarlığın kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi ’’Muhtarlar Günü’olarak ilan edilmelidir.

11- Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalıdır

12-Muhtarlarımızın Özlük Haklarını düzenleyen 2018 sayılı kanunda kısmen de olsa muhtarlarımızın ödenekleri  düzenltilse de ( ki burada  ödenek artışlarımızda emeği geçen başta hükümetimize ve Muhalefet partilerimize teşekkür ediyorum. Pek az kanun 550 elin kalkmasıyla geçer. Sayın milletvekillerimiz oylamada ellerini kabul yönünde kaldırdıkları için sağolsunlar var olsunlar) Ancak muhtarlarımızın sosyal güvence pirimleri mutlaka devlet tarafından yatırılmalıdır.

13-Muhtarlarımız aynı zamanda seçilmiş kamu görevlileridir. Muhtarlarımız görevi süresince tanınmış silah taşıma hakkına sahiptirler ve bunun için devlete her hangi bir harç ödemezler. Ancak görev süreleri biten muhtarlarımız aynı hakkı devam ettirebilmeleri için normal vatandaşlar gibi harç ödemek zorundadırlar. Oysa ki bazı kamu görevlilerimiz emekli olduklarında hiçbir harç ödemeden aynı hakkı devam ettirmektedirler. Bizlerde devletimizden en az iki dönem muhtarlık yapmış eski muhtarlarımızdan harç alınmamasını istemekteyiz buradan siyasilerimize duyuruyoruz.

14-Muhtarlarımız görevi gereği savcılığın emri üzerine ev aramalarında hazır bulunmaktadır. Bu ev aramalarında güvenlik güçlerimiz suçun şekline göre kendi güvenliğini kast, çelik yelek vs gibi  materyallar kullanırken, muhtarlarımızın kendilerini koyuyacak materyalı olmadığından can güvenliği sorunu ile karşılaşmaktadırlar. O nedenle ev aramalarında muhtarlarımıza da mutlaka bu materyalların temin edilmesi şarttır. 

Konuşmasında Ülke meselelerine de değinen Akdeniz ‘’Türkiye artık geçmişinden ders almalıdır. Silahla çözüm olmaz. Tüm sorunların çözüm adresi Türkiye Millet Meclisidir’’ dedi.

Akdeniz Konuşmasına şöyle devam etti:’’ Ülkemiz kritik bir dönemden geçmektedir. Komşularımız adeta yangın yeridir. Özellikle ortadoğu coğrafyasında hergün yüzlerce insan yaşamını yitirmektedir. Dün karaya vuran 3 yaşındaki çocuğun resmini gazetelerde gördüğümde içim sızlamadı. Bu yetmiyormuş gibi ülkemizde terör olayları tekrar gündemin birinci maddesine olmuştur. Biz, milletimizle devletimiz arasında köprü vazifesi gören Türkiye muhtarları olarak, teröre ‘yeter artık’ diyoruz.

Bir toplumda İlerleme, toplumsal huzur ve barışın tesis edilmesi ile mümkün olur. Farklılıklarımız düşünsel kumaşlarımızın zenginlikleridir. Bu renkler ve desenler bir toplum oluşumuzun göstergesidir. Ancak farklılıklarımızın desenlerimiz olduğu bu ülkede ortak kültür zenginliklerimizi maalesef yaşayamıyoruz.  Akıtılan kan, dökülen gözyaşı, her gün şehit haberi aldığımız o günlere geri döndümüzü üzülerek ifade etmek isteriz.  780 bin kilometrelik bu topraklarında 78 milyon insanın kardeşçe yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Kan ve gözyaşı dökülmesini annelerimizin ağlamasını artık istemiyoruz. Silahların gölgesinde barış olmaz. Sorunlarımızın parlamento çatısı altında çözümünden yana olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biz bir parçayız. Bugün bu salonda Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevi’si Sunni’siyle işte hep birlikteyiz. Öyle değil miyiz?.  Bizler muhtarlar olarak  teröre ‘’artık yeter’’ diyoruz. Bu konuda ne yapmamız gerekiyorsa elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu topraklarda barış ve kardeşliğin devam etmesi en büyük arzumuzdur. Eğer dünyada barış ve huzur istiyorsanız, onu ilk kendi kalbinizde yaratmalısınız. Barışın, sevginin, kardeşliğin bir arada yaşaması gerektiğine yürekten inanan biri olarak; iki günlük dünya da hırslarımız uğruna verilen kavganın manevi dünyamızı çökerttiğini görmeyen gözler, duymayan kulaklar elbette bir gün sessizliğin çığlığını duyacaktır.’’dedi.

Siyasilere de seslenen Akdeniz’’Kutuplaşmanın Türkiye’ye bir yarar getirmeyeceğini belirtti. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Akdeniz ’’Buradan siyasetçilerimize de seslenmek istiyorum. Sizlerin kutuplaşması demek Türkiye’nin kutuplaşması demek… Sizlerin kutuplaşması demek  kahvelerin, camilerin, apartmanların hatta hatta muhtarların ayrılması demek. Sizlerin uzlaşısı demek toplumun huzuru, refahı, mutluluğu demek. Bu ülkede insanımızın kutuplaşmasına asla müsade vermeyin lütfen’’dedi.

Muhtarlara Bağımsız seçilmiş kişiler olduğunu hatırlatan Akdeniz konuşmasına söyle son verdi’’  Son olarak buradan muhtarlarımıza da sesleniyorum. Seçtiğiniz kurum yöneticileriniz hata yaptıklarında veya yanlışa düştüklerinde siz uyarın. Ama asla teşkilatınızdan olmayan bir başka gruba şikayet etmeyin. Teşkilatınıza ve örgüt üyelerinize kısacası camianıza sahip çıkın… Bağımsız seçilmiş muhtar olduğunuzu asla unutmayın’’dedi.

Kongrede konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise Muhtarların seçilmiş kamu görevlileri olduğunu ancak statülerinin bir türlü verilmediğini dile getirerek’’ Muhtarlarımız mutlaka bir  statüye kazandırılmalıdır’’dedi.

Son konuşmacı olarak kürsüye çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise 19 Ekim tarihinin muhtarlarımız için önemli bir tarih olduğunu ifade ederek Muhtarlığın kurulduğu bu tarihin 19 Ekim’de Muhtarlar Günü olarak kutlanması konuşunda Başbakanın muhtarlara bu müjdeyi aynı tarihte duyuracağını söyledi.

Yapılan Kongre de ‘’Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’’ kısa adını ‘’Tmuhk’’ olarak kullanılması oy birliği ile kabul edildi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 2. Olağan Genel Kurulunda tek aday olan Hüseyin Akdeniz kongreye katılan üyelerin açık oylama da kullandığı oylarla oy birliği ile tekrar başkanlığa seçildi.

Dilek ve Temennilerin dile getirilmesiyle birlikte kongre sona erdi. Son Düzenlenme Pazar, 06 Eylül 2015 03:02