Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

TERÖRÜ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ

TERÖRÜ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz Ankara-Kızılay’da meydana gelen bombalı terör eylemine tepki göstererek ”Terör eylemini şiddetle lanetliyoruz”dedi.

Tmuhk Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Terör eylemleriyle bu kardeşliği bozmak istiyorsanız bunu başarmanız asla mümkün olmadığını belirterek  demokrasilerde sorunların çözüm merci belli olduğunu, demokratik rejimler bunun için kurulduğunu belirtti.

Akdeniz açıklamasında şunları ifade etti:”Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak birlikte yaşamak için temeldir. Birlik ve beraberliğin sağlanması için kimliğimiz, kültürümüz, inancımız ne olursa olsun birbirimizi olduğumuz gibi kabul ederek, birbirimize saygı duymak zorundayız.

Terörü şiddetle lanetliyoruz. Hiç kimsenin terör eylemlerini kabul edilmesi mümkün değildir. Hiçbir hak zorla dayatılamaz. Devletin güvenlik görevlilerini şehit ederek, sivil masun insanları bombalayarak dünyada amacına ulaşılmış tek bir terör örgütü yoktur. Bin yıldan bu yana farklı kültürlerin birlikte yaşadığı bu topraklarda kardeşliğin bozulmasına milletimizin müsaade etmeyeceğine yürekten inanıyorum.

Terör eylemleriyle bu kardeşliği bozmak istiyorsanız bunu başarmanız asla mümkün değildir. Demokrasilerde sorunların çözüm merci bellidir. Demokratik rejimler bunun için kurulmuştur.

Elbette devlet insanları için devlettir. Devletin birinci önceliğimiz toplumun huzurudur. Toplumun huzuru, ancak vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin sağlamasıyla mümkündür. Devletin, yurttaşlarının huzur ve barışını sağlaması, ülke insanının mutlu yaşaması için önemli bir etkendir.

İkinci önceliğimiz milli dayanışmadır. Milli dayanışma, tarihsel birikimimizin bize armağanıdır. Birlikte yaşama isteği bu toprakların vazgeçilmez bir unsurudur. Milli dayanışma, farlılıklarımıza sahip çıktığımız ölçüde, birbirimize saygı gösterdiğimiz sürece geleceğe yansıyan ortak mirasımızın devamını sağlayacaktır.

Üçüncü önceliğimiz olan adalet anlayışı, hukukun üstünlüğünü öncelik almaktır. Yasama, Yürütme ve Yargı yetkileri, hukukla sınırlandırıldığı sürece kişinin temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmış olur. Hukuk yoluyla çözüm ve hukuksal güvence ancak hukukun üstünlüğünün benimsenmesi ve kabul edilmesi yoluyla olanaklıdır.

Dördüncü önceliğimiz İnsan haklarına saygı, insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. İnsanların cinsiyet, ırk, renk, din, dil, düşünce ve ifade özgürlüğü, adil ve eşit ücret, insan haysiyetine yaraşır bir yaşam düzeyine kavuşma, sosyal, siyasi ve ekonomik hakları herkesin saygı göstermesi gereken bir olgudur.

Yukarıda belirttiğim kavramlar hepimizin olmasını istediği ve bugünlerde dünden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz birlikte yaşama arzumuzun ortak isteklerini oluşturmaktadır. Anayasamız da bunu söyler. (Md.2)

Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği şu günlerde en fazla siyasetçilerimize görev düşmektedir. Parlamentoda grubu bulunan bulunmayan tüm siyasi partilerimizin, Türkiye’nin en önemli sorunu olan terör eylemleri karşısında birlik ve beraberlik içinde ortak söylem üretmesi insanlarımızın arzusu ve isteğidir. Birlikte yaşamayı kolaylaştıran, mümkün kılan öğelerin başında, ortak fikirler, ortak hedefler, idealler ve kültür uyumu geldiği unutulmamalıdır.

Bombaların patlamadığı, silahların ateşlenmediği, barış ve huzurun yaşam bulduğu aydınlık bir Türkiye hepimizin ortak hedefi olmalıdır.” dedi.  Son Düzenlenme Çarşamba, 16 Mart 2016 19:36