Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MUHTARLARIMIZIN YENİ ANAYASA İÇİN İSTEK VE ÖNERİLERİ

MUHTARLARIMIZIN YENİ ANAYASA İÇİN İSTEK VE ÖNERİLERİ

PostDateIconSalı, 10 Nisan 2012 17:25 |

Avrupa Yerel Özerklik Şartının ileri sürdüğü belgede, vatandaşlarımıza hizmeti en iyi, en verimli, şeffaf ve kaliteli sunabilecek yerinden yönetim ilkesi için Yeni Anayasa çalışmasında Muhtarlar olarak, köy ve mahallelerimizin güçlendirilmesi ile ilgili Anayasa metnine özellikle yazılmasını istediğimiz terim olarak, Köy ve Mahalle terimlerinin olması gerektiği görüşündeyiz. Türkiye’de Köy ve Mahallelerin önemini hepimiz bilmekteyiz. Bu yerel yönetimlerin daha Çağdaş, güçlü, devletine ve vatandaşına daha iyi hizmet sunabilecek konuma getirilmesi, gelenek ve göreneğine sahip çıkan yapının korunması açısından oldukça önemlidir. Mevcut Anayasamızın 127 maddesinde belirtildiği üzere ‘’Yerel yönetimler, il özel idareleri, Belediyeler ve köyler olarak tanımlanmaktadır. Günümüz de Köylerin nüfuslarının yaşanan göçlerle oldukça zayıfladığı görülmektedir. Türkiye’de köy nüfusu %23.8’lere kadar düştüğü bir gerçektir.Şu an itibariyle Türkiye’de 34400 köy bulunmaktadır.Özellikle 250 nüfusun altında 15400 civarında köy bulunmaktadır.Dolayısıyla köylerin bileştirilerek güçlendirilmesi gerekmektedir. Yine bu kapsam içinde mahallelerimiz için mevcut Anayasa’da her hangi bir terim bulunmamaktadır. Türkiye’de Şehir, kasaba ve belde nüfuslarının %76.2’lere kadar yükseldiği bir gerçektir.Türkiye genelinde 18405 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Yerinden yönetimin esas alındığı yeni Anayasa çalışmalarında Mahalle muhtarlıklarımızın daha güçlü yapılar haline getirilmesi gerekmektedir. Şehir nüfuslarının attığını ve göç ile yeni oluşan varoş kesimler için halkın sosyal yaşamında daha etkili olacağını düşündüğümüz mahalle muhtarlıklarımızın güçlendirilmesi ve Anayasa’ya terim olarak konulması yerinden yönetimin daha da güçlenmesi anlamına gelecektir. Hizmetlerin vatandaşlarımıza daha verimli bir şekilde ulaşacağı, takibinin yapılacağı ve son depremde görüldüğü gibi muhtarların gerek yardım toplanmada gerekse toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtımında ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür.

Sonuç olarak; Daha özgürlükçü,daha demokratik,insan haklarına saygılı ve yerinden yönetim ilkelerini benimseyen bir Anayasanın oluşmasına katkı sağlayacak görüşümüz ışığında biz muhtarlar için de yeni Anayasa çalışmasında, Köy ve Mahalle terimlerinin mutlaka yazılı metne konulmasını istiyoruz.