Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ

MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ

MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ‘’Muhtar Bilgi Sistemi’’ oluşturduğunu söyledi.

Akdeniz konuyla ilgili şunları söyledi:’’ İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ‘’Muhtar Bilgi Sistemi’’ oluşturmuştur. Bu sistemde muhtarlarımıza verilecek şifre ile mahalleleri veya köyleri ile ilgili sorunları muhtarlarımız doğrudan bu sisteme yazacaklar ve muhtarlarımızın yazmış oldukları sorunlar yeni oluşturulan Muhtarlar Dairesi Başkanlığınca değerlendirilerek ilgili birimlere iletilecek.Bu birimler sorunların giderildiği veya son halini 15 gün içinde muhtarlarımıza bilgi vermek suretiyle dönüş yapılacaktır. Bu noktada muhtarlarımız elbette kendi mahalleleri ve köyleri için sorunlarını belirtecekler. Ancak tüm muhtarlarımızın genelini ilgilendiren sorunların çözümü için ‘’Genel İsteklerimizi bu sisteme iletmelerini kendilerinden rica ediyorum. Genel İsteklerimiz olarak 13 maddede oluşturduğumuz isteklerimizin bu siteme iletilmesi sorunlarımızın çözülmesi açısından oldukça önemlidir’’dedi.

Akdeniz, Genel İsteklerin şunlar olduğunu belirtti:

1- 442 sayılı Köy Kanunun düzenlenmesi,

2- 4541 sayılı Şehir ve kasaba Mahalle Muhtarlarımızın kanununun ve tüzüğünün günün koşullarına getirilmesi,                                                                                                                                                     

3- Muhtarların, Belediyenin sınırları içinde aralarında seçecekleri bir muhtarı Belediye Encümeninde bağımsız üye olarak ve oy hakkı verilerek temsil edilmesi (KÖYDES  gibi)

4- 5393 Sayılı Belediye kanunun 9. Maddesinin 2. Bendinde bulunan görevlerin içeriğinin yönetmelik ile düzenlenmesi,

5- 5393 Sayılı Belediye kanunun  9. Maddesinin değiştirilmesi ve (Bütçe imkanları ölçüsünde) terimin kanundan çıkarılarak, ayni yardım kelimesinin ek ‘’nakdi’’kelimesinin eklenmesi,

6- Muhtarın mahalleyi ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılması  ve oy hakkı tanınması, (Belediye Emlak Komisyonunda olduğu gibi)

7-2972 sayılı kanunun 31.maddesi  değiştirilerek ve muhtarlık seçimlerine adaylık usulü getirilmesi (Adaylık başvurusu usulü), öğrenim durumunun yükseltilmesi, müracaatların iyi hal kağıdı ile yapılması,

8- Muhtar evlerinin Belediyeler ve köy konaklarının İl özel idaresi tarafından yapılmasını,

9- Muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerinin sosyal güvenlik kurumuna devlet tarafından yatırılması,

10-Muhtarın izin hakkının düzenlenmesi,

11-Görevden uzaklaştırılan muhtarımızın idari dava hakkı yolunun açılmasını,

12- Muhtarlık Teşkilatının 19 Ekim 1829’da kurulmuştur. Dolayısıyla muhtarlığın kuruluş günü olan 19 Ekim tarihini ’’Muhtarlar Günü’olarak kutlanmasının T.B.M.M’ nde kabul edilmesini,

13- Türkiye Muhtarlar Birliğinin kurulmasını, Arz ve talep etmekteyiz.