Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

BAŞKANDAN 5490 SAYILI KANUNLAİLGİLİ AÇIKLAMA

BİLGİLENDİRME
2006’dan bu yana yerleşim yeri değişikliklerini 5490 sayılı kanunun 50. maddesi göre nüfus müdürlükleri yapmaktadır. Bu madde kişilerin yerleşim yeri değişikliği bildirim yükümlülüğü ve süresini belirleyen maddedir.

Bu kanunun 50/1 maddesine göre yerleşim yeri değişiklikleri kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bu maddenin 50/6 fıkrasında muhtarlar ancak ‘’Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adres bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin nüfus müdürlüklerine bildirimini yapabilir.

Kanunun 57. maddesine göre; Nüfus idarelerindeki işlemlere esas olmak üzere üçüncü kişilerin beyanda bulunabilmeleri ancak vekâletname ibrazı ile mümkündür.

Yine kanunun 60. maddesinde, ‘’Nüfus olayları ve adres ile ilgili beyanlarda şüpheye düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve incelemeler yapılarak nüfus müdürlüğüne bildirilir’’ denilmektedir.

Dolayısıyla, muhtarların bir haneye kişi taşıma veya kaydetmesi söz konusu değildir. Saygılarımızla,
BEKİR AKTÜRK
TMUHK GENEL BAŞKANI

—————————————————————————————————–
Bildirim yükümlülüğü ve süresi
MADDE 50- (Değişik: 19/10/2017-7039/13 md.)
(1) Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim şahsen veya güvenli elektronik imza ile yapılır.
(2) Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılır. Hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara da adres değişikliğine ilişkin beyanda bulunulabilir.
(3) Adres bildiriminin, yirmi işgünü içinde yapılması zorunludur.
(4) Yerleşim yeri ve diğer adresi aynı olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Vekâletname ibraz edenler de kişilerin adresleri ile ilgili bildirimde bulunabilirler.
(5) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması hâlinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin olan kardeşleri veya çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.
(6) Huzurevi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adres bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin ise muhtarlar tarafından yapılır.
(7) Beyanda şüphe duyulması hâlinde kişinin beyanını teyit eden bilgi ve belgeler istenebilir.
(8) Yetkili idareler adres oluşumuna dayanak teşkil eden yapı belgelerini, belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına işlemekle yükümlüdür. Daha Azını GöR